MarcaMaterialTexto Breve de MaterialUMB
Copeland 4000004124 Protector Térmico Copeland 0710092-06 UN
Copeland 4000004125 Protector Térmico Copeland 0710092-18 UN
Copeland 4000004126 Protector Térmico Copeland T863258 1/4Hp UN
Copeland 4000004127 Protector Térmico Copeland T89400-33 1/3 UN
Marcas Genéricas 4000004142 Prot.Termico Klixon CST00AGW-6 3/4-1Hp UN
Marcas Genéricas 4000004139 Protector Term Texas MRT22AKN-5587 1/3Hp UN
Marcas Genéricas 4000004140 Protector Term Texas T27200-37-CXR 1/2Hp UN
Marcas Genéricas 4000004128 Protector Térmico QOP-018 18000Btu UN
Marcas Genéricas 4000004129 Protector Térmico QOP-160 16000Btu UN
Marcas Genéricas 4000004130 Protector Térmico QOP-190 19000Btu UN
Marcas Genéricas 4000004131 Protector Térmico T15206-08 P/Nev 1/5Hp UN
Marcas Genéricas 4000004132 Protector Térmico T20932-08 1/4Hp P/4430 UN
Marcas Genéricas 4000004133 Protector Térmico T25500-28 P/Nev 1/3Hp UN
Marcas Genéricas 4000004134 Protector Térmico T5731-08 P/Nev 1/4Hp UN
Marcas Genéricas 4000004135 Protector Térmico TDB T15206-58 1/6Hp UN
Marcas Genéricas 4000004136 Protector Térmico TDB T28300-43 1/4Hp UN
Marcas Genéricas 4000004137 Protector Térmico TDB T5731-58 1/4Hp UN
Marcas Genéricas 4000004138 Protector Térmico TDB T96232-54 1/2Hp UN
Marcas Genéricas 4000004141 Protector Térmico Universal QOP-010 UN